ראויין לשבח "ראשי "רפואה ושמחה" קיבלו אות הוקרה על פעילותם הברוכה"