"מגן שר הבריאות לראשי "רפואה ושמחה" על סיוע מיוחד למערכת הבריאות בישראל".