"ראשי 'רפואה ושמחה' קיבלו את מגן שר הבריאות"

המודיע - כסלו תשסט