חלוקת מזון

רפואה ושמחה מספקת חבילות מזון ותמיכות כספיות לחולים ולנזקקים ברחבי הארץ.
הפעילות מתבצעת במהלך כל השנה וגדלה שבעתיים לקראת החגים.