העמותה תומכת בחולים הנזקקים לתרופות וטיפולים רפואיים. לחולים שאין ידם משגת לרכוש תרופות. בנוסף הוקם לובי מיוחד הפועל מול הרשויות בנושאים אלו.