הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל בשיתוף פעולה עם רפואה ושמחה

לאור המצב העגום במשק ובפרט אצל השכבות החלשות וביניהם הקבוצה הגדולה של ניצולי השואה,הוחלט בהתיעצות עם ראשי ונאמני העמותה לפעול ביתר שאת על מנת לעזור ולסיע ככל שאפשר ובפרט בעלויות הגבוהות של הסעות לנכים ומוגבלים שזה החלק העיקרי והגדול בהוצאות של האנשים הללו.

 
קבצים מצורפים לכתבה: