בשורה בריאה שליחת קק"ל בבריטניה הודיעה על כוונתה לתרום אמבולנס חדש למערך הענק של ארגון הוולונטרי רפואה ושמחה לדברי שליחת קק"ל " זה זכות עבור קק"ל בריטניה להיות חלק מהארגון המסייע לאלפי חולים במהלך השנה " רפואה ושמחה המעניקה מזה עשור שנים רפואה וחסד לכל מי שזקוק להם,

כתבה מעיתון בקהילה: 04/02/2016 כ"ה שבט תשע"ו